Mustajbašić Mirsad

Mirsad Mustajbašić je rođen 1958. u Novom Pazaru, a sarajevsku Akademiju likovnih umjetnosti završio je 1984. u klasi Milivoja Unkovića. Spadao je u red onih umjetnika koji su bili otvoreni za nove umjetničke forme, ali ne bježeći od klasičnog poimanja slikarstva. Njegove slike karakteristične su po razigranim bojama,tematiziranju tradicionalnih motiva Bosne te suptilnoj erotici. Bio je član ULUBIH-a i izlagač na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Pejsaž

oil
50×32 cm


 framed

Žena 2

oil
24×18 cm


 framed