Vidić Petar

Petar Perica Vidić, je bosanskohercegovački franjevac, svećenik, slikar i grafičar. Rodio se u Sarajevu, 7. augusta 1938. Studij filozofije i teologije završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Od 1962. godine radi u ateljeu akademskog slikara Gabrijela Jurkića, a 1965-66. u ateljeu akademskog slikara Stane Kregara u Ljubljani. 1966. godine odlazi u Beč i pohađa Akademiju likovnih umjetnosti, gdje studira grafiku u klasi profesora Maxa Melchara. Od 1970. godine predavao je likovnu umjetnost, a kasnije historiju umjetnosti na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Pejsaž

ulje
65×50 cm

uramljeno